Η Ελλάδα μπορεί

  Το κεντρικό σκεπτικό στην υπουργική συνοδό των C20, στην Κίνα, είναι να αυξηθεί άμεσα η ανάπτυξη… Βαριά είναι η σκιά του Brexit !!! Tο ερώτημα πλέον είναι πως       η παγκόσμια οικονομία αυτή την εξέ- ξεπεραστεί η ομαλοποίηση με   λήξη; ανακεφαλαιοποιηση του τρα-   οι επιπτώσεις σε αντίθετη περίπτω- πεζικού συστήματος της Ιταλίας, στο      ση είναι γνωστές. πλαίσιο του bail-in και ταυτόχρονα, μια Αν οι αποφάσεις είναι τελικά, οι επιβολή κυρώσεων στην Ισπανία και      σκληρές επιλογές εφαρμογών που την Πορτογαλία για τη σοβαρή από-       επιδιώκει η Γερμανία, για τις τράπεζες κλιση…

Read More